Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

 

Advertisement

รูปภาพ

ตัวอย่างข้อสอบ PISA

ตัวอย่างข้อสอบด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ mathreleaseditem

ตัวอย่างข้อสอบการรู้เรื่องด้านการอ่านreadingreleaseditem

ตัวอย่างข้อสอบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์Scireleaseditem-PISA-TIMSS

หลักสูตร คณิต2551

จบแล้ว ม.3

2554

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ ระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

4 มีนาคม 2555